Ασφάλειες:
Ασφάλειες Ζωής & Υγείας
Συνεργασίες:
Περισσότερα...

Ζωής 
Η Εξασφάλισης του εισοδήματος της οικογένεια σας και η προστασία της είναι πλέον πρωταρχικό μας θέμα. Για αυτό σας παρέχουμε προγράμματα που μπορούν να σας εξασφαλίσουν:
-Ασφάλιση Ζωής -Κάλυψη Ζωής -Εξασφάλιση Δανείου -Ατύχημα -Ανικανότητα και Απαλλαγή -Ομαδικά προγράμματα Ζωής και Ατυχημάτων -Ταξιδιωτικά Αναψυχής -Ταξιδιωτικά Προσωπικών Ατυχημάτων -Προστασία -Προστασία Ατυχήματος -Αστική Ευθύνη -Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Υγείας 
Με την ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) σας καταβάλουμε όλα τα έξοδα για νοσοκομειακή περίθαλψη σε οποιοδήποτε νοσοκομειακό ίδρυμα της επιλογή σας, ιδιωτικό ή δημόσιο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επιπλέον σας παρέχουμε : -Επείγουσα αερομεταφορά -Επιλογή δωματίου(Lux, μονόκλινο , δίκλινο, τρίκλινο) -Επιλογή νοσοκομειακού και χειρουργικού επιδόματος -Αμοιβές αποκλειστικής νοσοκόμας -Κάλυψη μικροεπεμβάσεων όπου δεν χρήζουν νοσηλεία -Κάλυψη των εξόδων πρώτων βοηθειών όπου προήλθαν από ατύχημα είτε ασθένεια σε εξωτερικά ιατρεία κρατικών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων. -Επίδομα μη χρήσης -Καταβολή αποζημίωσης τοκετού Αναλύουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες και σας προσφέρουμε πλήρης νοσοκομειακή κάλυψη, προσαρμοσμένη στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες.

Μπονιαλή 11-19 73132 Χανιά - Τηλ: 28210 27733 - fax: 28210 27734 - e-mail: info@real-value.gr